Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 15., 16. i 17.

Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.

Zadanie 17 Zadanie 17

Zadanie 17. (2 pkt)

Zadanie 17

Do podanych nazw narządów męskiego układu rozrodczego (A–D) przyporządkuj
spośród 1. –5. po jednej funkcji pełnionej przez te narządy. Wpisz odpowiednie numery
w wyznaczone miejsca.

Zadanie 17