Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 27. i 28.

Łąka jest bogatym ekosystemem, w którym żyją trawy i inne rośliny zielne, owady,
np. motyle i chrząszcze żywiące się liśćmi. Z kręgowców można spotkać jaszczurki, ptaki,
np. owadożerną pliszkę żółtą, do której są przyczepione kleszcze, drapieżnego błotniaka
łąkowego budującego gniazdo na ziemi oraz liczne ssaki: np. gryzonie, a nawet lisy. W glebie
rozwijają się niektóre gatunki grzybów i bakterie, z których część żyje w korzeniach
koniczyny – rośliny z rodziny bobowatych.

Zadanie 28

Zadanie 28. (2 pkt)

Zadanie 28

Określ relacje między organizmami żyjącymi na łące, wymienionymi w poniższej tabeli
– wpisz w każdym wierszu nazwę rodzaju zależności międzygatunkowej.

Zadanie 28