Biologia: Podstawa programowa z biologii. - cechy budowy enzymu białkowego.

cechy budowy enzymu białkowego.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Budowa enzymu białkowego oraz znaczenie enzymów.