Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Główne szlaki i cykle metaboliczne.

Główne szlaki i cykle metaboliczne.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Główne szlaki i cykle metaboliczne. Substraty oraz produkty fotosyntezy, etapy oddychania tlenowego. oddychanie betlenowe, glikoliza, glukoneogeneza, rozkład kwasów tłuszczowych, synteza kwasów tłuszczowych, cykl mocznikowy.

Rola każdego cyklu, lokalizacja procesów, znaczenie dla organizmu.