Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Powiązanie anabolizmu i katabolizmu.

Powiązanie anabolizmu i katabolizmu.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Porównanie anabolizmu i katabolizmu. Substraty i produkty tych procesów, powiązania pomiędzy anabolizmem i katabolizmem.