Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Regulacja aktywności enzymów.

Regulacja aktywności enzymów.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Regulacja aktywności enzymów w komórce poprzez inhibicje kompetencyjną i niekompetencyjną. Regulacja enzymów poprzez fosforylację, defosforylację oraz aktywacje proenzymów.