Biologia: Podstawa programowa z biologii. - fosfolipidy, glikolipidy, woski i steroidy, w tym cholesterol

fosfolipidy, glikolipidy, woski i steroidy, w tym cholesterol

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Właściwości i budowa lipidów (fosfolipidy, glikolipidy, woski i steroidy, w tym cholesterol), omówienie znaczenia.