Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - budowa polipa stułbi zielonej

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - budowa polipa stułbi zielonej

budowa polipa stułbi zielonej

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono polipa stułbi zielonej (Chlorohydra viridissima), która jest przedstawicielem typu parzydełkowców (Cnidaria).

budowa polipa stułbi zielonej


1. Określ dwa sposoby rozmnażania się stułbi zielonej. Odpowiedzi uzasadnij, odnosząc się do cech jej budowy widocznych na rysunku.

1.

2.

 

2. Określ, które stwierdzenia dotyczące polipów parzydełkowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

budowa polipa stułbi zielonej

budowa polipa stułbi zielonej

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono polipa stułbi zielonej (Chlorohydra viridissima), która jest przedstawicielem typu parzydełkowców (Cnidaria).

budowa polipa stułbi zielonej


1. Określ dwa sposoby rozmnażania się stułbi zielonej. Odpowiedzi uzasadnij, odnosząc się do cech jej budowy widocznych na rysunku.

1.

2.

 

2. Określ, które stwierdzenia dotyczące polipów parzydełkowców są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

budowa polipa stułbi zielonej