Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 10

Zadanie 10. (1 pkt)

Pewną ilość mieszaniny tlenu i azotu (pod ciśnieniem 1013 hPa), w której stosunek objętościowy składników był równy 1 : 1, przepuszczano (w cyklu zamkniętym) przez wodę destylowaną o temperaturze 20 °C aż do nasycenia wody tymi gazami.

Korzystając z danych zawartych w informacji wprowadzającej, uzupełnij poniższe zdanie, wpisując: większy niż 1 :1 albo mniejszy niż 1 :1 , albo równy 1 :1 .

Stosunek objętościowy tlenu do azotu w mieszaninie gazów po przepuszczenu jej przez wodę
destylowaną o temperaturze 20 °C (w celu nasycenia wody tymi gazami) jest
…………………………………………………………. .