Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (2 pkt)

Ilość tlenku węgla(IV) emitowanego do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych, np. w elektrociepłowniach, można ograniczyć, przepuszczając emitowane gazy przez wodną zawiesinę krzemianu wapnia. Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

Zadanie 11

Oblicz, ile gramów krzemianu wapnia (CaSiO3) potrzeba do usunięcia 280,0 dm3 CO2 (w warunkach normalnych) z gazów emitowanych z elektrociepłowni.

Zadanie 11