Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (3 pkt)

Amoniak (NH3) wytwarza się w przemyśle w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków (sposób 1). W laboratorium amoniak można otrzymać, działając na chlorek amonu (NH4Cl) mocną zasadą, np. NaOH (sposób 2), lub przez rozkład termiczny chlorku amonu (sposób 3).

Zadanie 12

Napisz w formie cząsteczkowej równania opisanych reakcji.

Zadanie 12

Sposób 1: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 12

Sposób 2: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 12

Sposób 3: ……………………………………………………………………………………………………………………..