Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 16. (2 pkt)

Przygotowano dwie zlewki zawierające po 300 cm3 wody destylowanej z dodatkiem oranżu metylowego. Do pierwszej zlewki wprowadzono 5 kropli kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm3. Następnie do drugiej zlewki dodawano kroplami (licząc dodawane krople) roztwór kwasu octowego o stężeniu 1 mol/dm3 do momentu uzyskania zabarwienia roztworu identycznego z zabarwieniem roztworu w pierwszej zlewce.

a) Zakładając, że identyczne barwy wskaźnika oznaczają takie samo pH roztworów w obu zlewkach, porównaj ilości roztworów CH3COOH i HCl użytych do tego doświadczenia i na tej podstawie napisz wzór tego kwasu, którego użyto więcej.

Więcej użyto ………………………………………………………………………………………………………………..

b) Napisz, jaka jest przyczyna użycia różnych ilości tych kwasów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….