Chemia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 23

Zadanie 23

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 23

Zadanie 23. (1 pkt)

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….