Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (3 pkt) Siarkowodór (H2S) można otrzymać w laboratorium w wyniku działania kwasu solnego na siarczek żelaza(II). Oprócz siarkowodoru produktem tej reakcji jest chlorek żelaza(II). Siarkowodór spala się w powietrzu słabym płomieniem, dając w przypadku dostatecznego dopływu tlenu tlenek siarki(IV) i parę wodną. Przy ograniczonym dopływie tlenu wydziela się siarka i para wodna.

Zadanie 11

Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej

a) równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) równanie reakcji spalania siarkowodoru przy ograniczonym dostępie tlenu i podaj stopień utlenienia siarki przed reakcją oraz stopień utlenienia siarki po zakończeniu przemiany.

Równanie reakcji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stopień utlenienia siarki przed reakcją: ……………………………………………………………………………

Stopień utlenienia siarki po reakcji: …………………………………………………………………………………