Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (2 pkt)

Poniższy wykres przedstawia temperaturową zależność rozpuszczalności azotanu(V) potasu w wodzie.

Zadanie 14

Do 50 g wody dodano 85 g azotanu(V) potasu i otrzymaną mieszaninę ogrzano do 60 oC.

Zadanie 14

Korzystając z wykresu, określ,

Zadanie 14

a) ile gramów azotanu(V) potasu nie rozpuściło się.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) do jakiej najniższej temperatury należy ogrzać mieszaninę, aby pozostała sól uległa rozpuszczeniu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….