Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 24

Zadanie 24

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 24

Zadanie 24. (1 pkt)

Oblicz w procentach masowych zawartość w ęgla w produkcie reakcji całkowitego uwodornienia węglowodoru X. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:

Zadanie 24 Zadanie 24