Chemia: 2011 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2011 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 8

Zadanie 8. (2 pkt)

a) Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia. Wpisz do tabeli barwę roztworu przed reakcją i po reakcji.

Zadanie 8

b) Określ odczyn powstałego roztworu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….