Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 16. (2 pkt)

Do wody destylowanej wprowadzono chlorek baru i chlorek miedzi(II), otrzymując roztwór.

a) Korzystając z tablicy rozpuszczalności, wybierz spośród wymienionych poniżej odczynnik, którego dodanie do otrzymanego roztworu spowoduje usunięcie jonów miedzi(II) przez wytrącenie trudno rozpuszczalnego związku, a nie spowoduje usunięcia jonów baru. Uzasadnij odpowiedź, pisząc w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zajdzie po dodaniu do roztworu wybranego odczynnika.

Wybrany odczynnik (podkreśl):

Zadanie 16

Równanie reakcji: ……………………………………………………

Zadanie 16

b) Podaj nazwę metody, którą należy zastosować, aby otrzymany osad oddzielić od roztworu.

………………………………………………………..