Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (3 pkt)

Tlenek srebra(I) w zetknięciu z roztworem nadtlenku wodoru reaguje zgodnie ze schematem:

Zadanie 18

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:

………………………………………………………

Równanie reakcji:

Zadanie 18

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru pełni w tej reakcji funkcję …………………………………………………………………..