Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (1 pkt)

Napisz wzory jonów potasu i siarki, których konfiguracja elektronowa jest taka sama, jak konfiguracja atomu argonu w stanie podstawowym.

Zadanie 2

Wzór jonu potasu: ……………………………………..

Zadanie 2

Wzór jonu siarki: ………………………………………