Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 23

Zadanie 23

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 23. (3 pkt)

a) Przeanalizuj poniższe schematy przedstawiające trzy reakcje chemiczne, którym ulegają węglowodory, i wpisz wzory brakujących substratów lub produktów oraz uzupełnij współczynniki stechiometryczne. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

Zadanie 23

b) Uzupełnij poniższe zdanie.

Reakcja addycji to reakcja, której schemat oznaczono numerem ……………….., a reakcja

substytucji to reakcja, której schemat oznaczono numerem ………………..