Chemia: 2012 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2012 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (4 pkt)

Poniżej przedstawiono struktury elektronowe dwóch cząsteczek: X2 i Z2.

Zadanie 5

a) Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając jeden wzór podany w każdym nawiasie.

Zadanie 5

b) Na podstawie struktury elektronowej cząsteczki X2 określ liczbę elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka X.

Liczba elektronów walencyjnych: ……………….

Zadanie 5

c) Określ charakter wiązań (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występujących w cząsteczkach, których budowę przedstawiają oba wzory.

Charakter wiązań: …………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5

d) Określ krotność wiązania w cząsteczce X2.

Krotność wiązania: ……………………………………