Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (1 pkt)

Przeanalizuj położenie bromu w układzie okresowym pierwiastków i oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zadanie 1