Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 12

Zadanie 12. (1 pkt)

Gaz powstający w probówce II łatwo reaguje z bromem.
Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie tej reakcji. Załóż, że jej produktem jest związek nasycony.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….