Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 15

Zadanie 15

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 15

Zadanie 15. (3 pkt)

a) Uzupełnij schemat, wpisując stopnie utlenienia fosforu i azotu.

Zadanie 15

b) W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+”) oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

Zadanie 15

c) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

Zadanie 15