Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 22

Zadanie 22. (2 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując numery związków I-VI.

1. Homologami są związki oznaczone numerami ………….. i …………… .

Zadanie 22

2. Izomerami są związki oznaczone numerami ………….. i …………… .

Zadanie 22

3. Butan powstaje w wyniku reakcji uwodornienia związku oznaczonego numerem ………….. .

Zadanie 22

4. Utlenienie butan-2-olu prowadzi do otrzymania związku oznaczonego numerem ………….. .

Zadanie 22

5. Powstanie ceglastej substancji stałej można zaobserwować po ogrzaniu mieszaniny
wodorotlenku miedzi(II) ze związkiem oznaczonym numerem ………….. .