Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 24. (2 pkt) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3 oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 4.

Równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3:

Zadanie 25

Zadanie 25. (1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Zadanie 25

Polietylen jest ( reaktywnym / niereaktywnym ) związkiem organicznym używanym do
produkcji artykułów codziennego użytku. Jest tworzywem ( palnym / niepalnym ), które
charakteryzuje się podatnością na barwienie i formowanie.