Chemia: 2013 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2013 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 7

Zadanie 7. (1 pkt)

Tlenek wapnia jest substancją higroskopijną. Łatwo łączy się z wodą, dzięki czemu może być stosowany do osuszania gazów.

Spośród gazów, których wzory podano w informacji wprowadzającej, wybierz i napisz wzór tego, którego nie powinno osuszać się przy użyciu tlenku wapnia. Uzasadnij swój wybór.

Wzór: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….