Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 17. (2 pkt)

Do wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o barwie niebieskiej dodano bezbarwny wodny roztwór wodorotlenku sodu.

Zadanie 17

a) Opisz zmianę, jaką zaobserwowano po zmieszaniu roztworów. Uwzględnij stan skupienia i barwę powstałego związku miedzi(II).

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszla po zmieszaniu roztworów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………