Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadani 21

Zadani 21

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 21. (2 pkt)

Reakcja całkowitego spalania pentanu zachodzi zgodnie z równaniem

Zadani 21

Oblicz, ile dm3
tlenku węgla(IV) (w przeliczeniu na warunki normalne) powstanie
w wyniku całkowitego spalenia 18 gramów pentanu. W obliczeniach zastosuj masy
molowe zaokrąglone do jedności.

Zadani 21