Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 1

Zadanie 1. (1 pkt)

Poniżej wymieniono symbole sześciu pierwiastków.

Zadanie 1

Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Zadanie 1

Pierwiastki, których symbole wymieniono powyżej, stanowią w układzie okresowym
fragment (II okresu / III okresu / 2. grupy / 3. grupy) i należą do bloku konfiguracyjnego
(s / p). Atomy tych pierwiastków mają w stanie podstawowym jednakowe rozmieszczenie
elektronów walencyjnych w podpowłoce (2s / 2p), a różnią się rozmieszczeniem elektronów
walencyjnych w podpowłoce (2s / 2p). Największą liczbę elektronów walencyjnych ma
atom (fluoru / neonu).