Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (1 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania soli sodowej kwasu
etanowego (octowego) z kwasu i odpowiedniego tlenku metalu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………