Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 3

Zadanie 3

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 3. (1 pkt)

Określ tendencję zmiany (wzrasta, maleje) promienia atomowego i elektroujemności
pierwiastków bloków konfiguracyjnych s i p w grupach układu okresowego
pierwiastków.

W grupie w miarę wzrostu liczby atomowej promień atomowy ……………………………………………. ,

a elektroujemność ……………………………………… .