Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 33

Zadanie 33

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 33

Zadanie 33. (1 pkt)

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) cząsteczki triglicerydu kwasu oleinowego
(trioleinianu glicerolu). Grupy węglowodorowe kwasu oleinowego zapisz w formie
sumarycznej: –C17H33.

Zadanie 33