Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 34

Zadanie 34

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 34

Zadanie 34. (2 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu oleinowego z wodorotlenkiem
sodu. Zastosuj następujący wzór kwasu: C17H33COOH. Wyjaśnij, dlaczego organiczny
produkt tej reakcji jest rozpuszczalny w wodzie.

Zadanie 34

Równanie reakcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 34

Wyjaśnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………