Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 7.–10.

Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Zadanie 7

Zadanie 7. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w kolbie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………