Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 7.–10.

Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Zadanie 9

Zadanie 9. (1 pkt)

Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Sól, której roztwór otrzymano w kolbie po całkowitym roztworzeniu cynku w kwasie, jest
związkiem (jonowym / niejonowym). Aby go wyodrębnić z mieszaniny poreakcyjnej, należy
(z roztworu odparować wodę / roztwór przesączyć). W temperaturze pokojowej i pod
ciśnieniem atmosferycznym związek ten jest (ciałem stałym / cieczą).