Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 10. (3 pkt)

Do probówki wlano 4 cm3
chlorowanej wody wodociągowej.
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli potwierdzić obecność anionów chlorkowych
w wodzie wodociągowej.

Zadanie 10

10.1. Korzystając z tabeli rozpuszczalności, wybierz właściwy odczynnik spośród
następujących i podkreśl jego nazwę.

− wodny roztwór chlorku sodu

− wodny roztwór azotanu(V) sodu

− wodny roztwór azotanu(V) srebra

Zadanie 10

10.2. Opisz zmiany, które można zaobserwować po dodaniu do badanej wody
wybranego odczynnika, potwierdzające obecność anionów chlorkowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 10

10.3. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która spowodowała
te zmiany.

……………………………………………………………………………………………………………………………………