Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 15

Zadanie 15

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 15

Zadanie 15. (1 pkt)

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Zadanie 15

Uzupełnij poniższe zdania. W każdym nawiasie wybierz i podkreśl właściwe określenie.

Podczas doświadczenia zaobserwowano wydzielanie (barwnego / bezbarwnego) gazu, który
(dobrze / słabo) rozpuszcza się w wodzie. Po umieszczeniu w probówce z zebranym gazem
tlącego się łuczywka zapala się ono jasnym płomieniem, co świadczy o tym, że otrzymany
gaz (jest palny / podtrzymuje palenie).