Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (1 pkt)

Końcowym produktem szeregu promieniotwórczego uranowo-radowego jest trwały izotop
ołowiu 206Pb. Jądro 206Pb powstaje w wyniku emisji cząstki α przez jądro izotopu innego
pierwiastka.

Podaj symbol tego pierwiastka. Określ liczbę masową A jego izotopu, który uczestniczy
w opisanej przemianie α.

Symbol pierwiastka: ………………….

Liczba masowa izotopu A: ……………………..