Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 20

Zadanie 20

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 20. (2 pkt)

Scharakteryzuj metan i tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem
atmosferycznym. Wybierz ich właściwości spośród podanych poniżej i wpisz je
(zgodnie z podanym przykładem) w odpowiednie kolumny tabeli.

Zadanie 20