Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (2 pkt)

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Zadanie 25

25.1. Wskaż probówkę, w której zaszła reakcja chemiczna.

Reakcja zaszła w probówce numer: ……………..

25.2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie tej reakcji.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….