Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (1 pkt)

Spośród jonów o wzorach przedstawionych poniżej wybierz wszystkie, których
konfiguracja elektronowa w stanie podstawowym jest taka sama jak konfiguracja
elektronowa atomu neonu w stanie podstawowym. Wzory wybranych jonów podkreśl.

Zadanie 5