Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 7. (1 pkt)

Przeprowadzono reakcję amoniaku z tlenem zachodzącą według równania:

Zadanie 7

Uzupełnij następujące zdania – wpisz liczbę moli, stosunek masowy oraz stosunek
objętościowy reagentów reakcji przebiegającej zgodnie z powyższym równaniem.

Zadanie 7