Chemia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (1 pkt)

Pierwiastek X występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów, których liczby
masowe są równe 35 i 37.

Uzupełnij poniższą tabelę – określ liczbę elektronów w atomach obu izotopów
pierwiastka X oraz liczbę neutronów w jądrach atomowych tych izotopów.

Zadanie 1