Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Wykrywanie anionów chlorkowych w roztworze wodnym.

Wykrywanie anionów chlorkowych w roztworze wodnym.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Do probówki wlano 4 cm3 chlorowanej wody wodociągowej. Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli potwierdzić obecność anionów chlorkowych w wodzie wodociągowej.

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, wybierz właściwy odczynnik spośród następujących i podkreśl jego nazwę.

− wodny roztwór chlorku sodu

− wodny roztwór azotanu(V) sodu

− wodny roztwór azotanu(V) srebra

Opisz zmiany, które można zaobserwować po dodaniu do badanej wody wybranego odczynnika, potwierdzające obecność anionów chlorkowych.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która spowodowała te zmiany.