Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Wypieranie kwasu z jego soli. Reakcja soli kwasu octowego z kwasem solnym.

Wypieranie kwasu z jego soli. Reakcja soli kwasu octowego z kwasem solnym.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Wypieranie kwasu z jego soli. Reakcja soli kwasu octowego z kwasem solnym.

Stwierdzono, że reakcja chemiczna zaszła tylko w jednej probówce.

Wskaż probówkę, w której zaszła reakcja chemiczna.
Reakcja zaszła w probówce numer: 

Napisz w formie jonowej skróconej równanie tej reakcji.