Chemia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28. (2 pkt)

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg umożliwi odróżnienie etanolu od glicerolu
(propano-1,2,3-triolu).

Zadanie 28

28.1. Uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz nazwę odczynnika wybranego spośród
następujących:

Zadanie 28

− woda bromowa

Zadanie 28

− świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi(II)

Zadanie 28 Zadanie 28

28.2. Opisz obserwowane w czasie doświadczenia zmiany, potwierdzające obecność
etanolu w probówce I i glicerolu w probówce II (uzupełnij tabelę).

Zadanie 28