Chemia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 31

Zadanie 31

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 31.–32.

Glukoza jest syntetyzowana przez rośliny zielone podczas procesu fotosyntezy, w którym
światło słoneczne dostarcza energię niezbędną do wytworzenia tego monosacharydu. Wiele
cząsteczek glukozy łączy się następnie wiązaniami chemicznymi, w wyniku czego tworzy
materiał budulcowy lub zapasowy rośliny.

Zadanie 31

Organizm ludzki nie wytwarza enzymów koniecznych do trawienia celulozy, więc dla
człowieka źródłem węglowodanów jest skrobia. Jest ona trawiona w ustach i żołądku przez
enzymy glikozydazy, w których obecności rozkłada się na glukozę.

Na podstawie: John McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000.

Zadanie 31

Zadanie 31. (1 pkt)

Określ, czy reakcja fotosyntezy jest endoenergetyczna, czy – egzoenergetyczna.

……………………………………………………………………………………………………………………………………