Chemia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 6. (2 pkt)

Poniżej przedstawiono fragment uproszczonego układu okresowego pierwiastków.

Zadanie 6

Oceń prawdziwość poniższych informacji w odniesieniu do pierwiastków znajdujących
się w tym fragmencie układu okresowego. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeżeli jest fałszywa.

Zadanie 6